Obecné informace
Přihlášení uživatele
Databáze aktuální k:

09.06.2024 14:36
Poslední změny:

Analýza příbuznosti

Podmínky užívání

Data obsažená v databázi Kontroly užitkovosti masného skotu (webKUMP) vedené Českým svazem chovatelů masného skotu (dále jen ČSCHMS), která jsou dostupná registrovaným uživatelům jsou (není-li stanoveno jinak) určena pouze pro účely registrovaných uživatelů.

Legitimní uživatelé této služby používáním (především přihlášením) stvrzují, že znají podmínky využívání této služby, jež jsou stanoveny "Smlouvu o poskytnutí přístupu k aplikaci webKUMP".

ČSCHMS si vyhrazuje právo omezit či zakázat přístup k této databázi uživateli, který databázi nadužívá a vzniká tím podezření na porušení vymezeného účelu nebo uživateli (i nepřihlášenému), který se snaží o překročení ochrany tohoto WWW serveru. Pokusy, směřující k překonání ochrany serveru jsou rovněž považovány za akt, který může vést k tresní odpovědnosti uživatele.

Využívání databáze je monitorováno a v případě, že je požadavek nebo série požadavků vyhodnocen jako útok směřující k poškozování činnosti nebo jako snaha nepovoleně využívat data v rozporu se stanoveným účelem, může tato skutečnost vést k zablokování přístupu k informačním službám databáze, případně k dalším nezbytným krokům.

Užitím databáze souhlasí uživatel s uvedenými podmínkami a účelem užití a souhlasí dále, že o jeho aktivitě je vytvořen záznam (včetně IP adresy), který ČSCHMS slouží k monitoringu stavu využívání/nadužívání databáze.